Our Community

อีสาน - บ้านเรา

“เมืองดอกคูณเสียงแคน แห่งดินแดนที่ราบสูง”

ขอนแก่นเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภาคอีสาน หรือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เป็นเมืองที่มี
การผสมผสานระหว่างพื้นที่ที่เป็นศูนย์กลางทางธุรกิจ และชนบทที่สงบเรียบง่าย มีทรัพยากรทาง
ธรรมชาติที่สวยงาม ซึ่งความหลากหลายทางพื้นนี้เป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้เกิดแรงบันดาลใจในการ
สร้างสรรค์งานฝีมือที่มีความหลากหลาย และมีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่น่าสนใจ

“ขอนแก่น” อยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
มีส่วนเชื่อมต่อกับหลายจังหวัด ทําให้เกิดการไหลเวียนของผู้คน
จึงภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย

Bwild คือ ระบบนิเวศป่าที่มีความหลากหลาย

จุด - ต่อ - จุด

การทํางานในชุมชนของเรา ศิลปินแต่ละคนเป็นเสมือนจุดเล็กๆ ที่กระจัดกระจายอยู่ในสิ่งแวดล้อมเดียวกัน ทุกคนคือ ผู้ที่มีความสามารถเฉพาะทาง ทุกคนต่างมีสิ่งที่ตัวเองรัก และสิ่งที่ต้องทํา เราทุกคนถูกเชื่อมโยงเข้าหากันผ่านผล งาน ซึ่งมีการทํางานร่วมกันหลายฝ่าย เพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่มีความหมาย และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว จากจุดเล็กๆ เกิดเป็น connection เชื่อมโยงกันเป็นเส้น และจากเส้นจึงก่อตัวกลายเป็นภาพผลงานที่แสนพิเศษ เป็นเรื่องราวที่เรา ร่วมกันสร้างสรรค์ขึ้นมา

‘อีสาน’ คือ สภาพแวดล้อม
ที่มีความหลากหลาย

‘อีสาน’ คือ สถานที่คือผู้คน
คือบ้านของพวกเรา

ท่ามกลางความหลากหลาย
อุดมไปด้วยทรัพยากรทาง
ภูมิปัญญามากมาย

ผู้คนรุ่นใหม่ในอีสาน เริ่มหัน
กลับมามองรากเหง้าของตัว
เอง ด้วยสายตาแบบใหม่

ผู้ถือเป็นจุดเริ่มต้น การเดิน
ทางของ Bwild

เพื่อนร่วมทาง เป็นคือสําคัญ
สําหรับเดินทางท่องไปในป่า
เพื่อค้นหาวัตถุดิบใหม่ๆ

จากจุดเริ่มต้นเล็กๆ เพียง
ไม่กี่คนเริ่มขยายวงกว้าง
ออกไป กลายเป็นกลุ่มก้อน

สร้าง connection จากจุดเล็กๆ
ต่อกันกลายเป็นเส้น เพื่อ
สร้างสรรค์เป็นภาพผลงานที่มี
คุณค่า

พื้นที่ว่างสําหรับ
จุดต่อไป

“ Relationship Our Community”

การอยู่แบบพึ่งพาอาศัยกัน เป็นวิถีชีวิตปกติของพวกเราชาวอีสาน ซึ่งในชุมชนของเรา
แต่ละคนมีความสนใจ และมีความหลงใหลในสิ่งที่ตัวเองทําแตกต่างกันไป ซึ่งความหลากหลายนี้เอง เป็นสิ่งที่
ทําให้ระบบนิเวศของเราน่าอยู่ และเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้น เมื่อเกิดการร่วมมือกันในสายงานที่แตกต่าง เป็นการ
ทํางานแบบเกื้อกูลกันในชุมชน และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นที่บ้านของเรา

Well being make quality pieces

การมีคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นต้นทุน
ในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ที่มีคุณค่า

Sunday,Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday,Saturday
January,February,March,April,May,June,July,August,September,October,November,December
Not enough items available. Only [max] left.
Browse WishlistRemove Wishlist
Shopping cart

Your cart is empty.

Return To Shop

Add Order Note Edit Order Note
Estimate Shipping
Add A Coupon

Estimate Shipping

Add A Coupon

Coupon code will work on checkout page