Craft Variations,
by Our Local Artisans

กลุ่มศิลปินที่มีความสามารถหลากหลาย ในชุมชนของเรา ร่วมมือกันสร้างสรรค์ผลงานจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ผสมผสานเทคนิคสมัยใหม่ โดยใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่น นำมาผ่านกระบวนการคิดสร้างสรรค์ โดยใช้แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัว สร้างสรรค์ผลงานที่มีเอกลักษณ์ และมีความพิเศษ

We believe inHandicrafts

ในภาคอีสานมีคนทำงานฝีมืออยู่หลายแขนง โดยงานฝีมือส่วนใหญ่เป็นผลงานที่เกิดจากภูมิปัญญาดั้งเดิม เช่น การเย็บผ้า ทอผ้า ทำเครื่องจักสาน งานประดิษฐ์ข้าวของตกแต่งต่างๆ เป็นต้น ซึ่งงานฝีมือดังกล่าว ส่วนใหญ่ถูกทำขึ้นมาจากวัสดุธรรมชาติที่หาได้ในท้องถิ่น ผลิตเป็นข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน หรือเป็นงานฝีมือทางความเชื่อที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อประกอบพิธีกรรมอะไรบางอย่าง งานฝีมือจึงเป็นสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจำวันของพวกเรามาอย่างยาวนาน

Local Material

ต่อยอดภูมิปัญญาดั้งเดิมโดยคนรุ่นใหม่ที่อยู่ในปัจุบัน และใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น ในการรังสรรค์ผลงาน

Community Relationship

 

ทำงานร่วมกันกับคนในชุมชนของเรา กับญาติพี่น้อง และเพื่อนๆ ของเราที่อยู่ในระแวกเดียวกัน

Hight Quality to Customer

ส่งมอบผลงานคุณภาพสู่ลูกค้า ผ่านช่องทางออนไลน์ที่ไร้พรมแดน กระจายออกไปทั่วโลก

Thrive In OurHometown

สมัยก่อนในชนบทของอีสาน แทบทุกครัวเรือนจะมีการทอผ้าใช้เอง มีการเลี้ยงหม่อนไหมในครัวเรือน และปลูกฝ้ายเพื่อนำเส้นด้ายมาทอเป็นผืนผ้า และตัดเย็บเสื้อผ้าใช้เองในครอบครัว เหล่าศิลปิน ช่างฝีมือในภาคอีสาน เรามีศักยภาพในการทำผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เพราะเราเติบโตมากับการทำงานฝีมือ นอกจากนั้นยังมีงานช่างแขนงต่างๆ เช่นงานจักสาน งานก่อสร้าง เป็นต้น ที่มาเหล่านี้เป็นสิ่งบ่มเพาะทำให้เรามีสกิลในการทำงานหัตถกรรมอยู่ในตัวเอง และภาคอีสานก็ถือว่าเป็นแหล่งวัตถุดิบชั้นดี ที่อุดมไปด้วยทรัพยาการทางธรรมชาติ และวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว สามารถเลือกหยิบจับมาปรุงแต่งเป็นรสชาติใหม่ ๆ ให้เข้ากับปัจจุบันได้ เพราะอีสานคือตัวตนของเราที่เกิดและเติบโตขึ้นที่นี่ เราจะทำให้ชาวโลกได้รู้จักกับบ้านของเรามากขึ้น ผ่านผลงานฝีมือที่เราจะส่งออกไป

Slow fashion inspiredby Isan way of life.

เหล่าช่างฝีมือของ Bwild พวกเราทำงานอย่างตั้งใจเพื่อให้ผลงานออกมาดีที่สุด โดยกระบวนการทำงานด้วยมือ ซึ่งพวกเราใส่ใจลงไปในทุกรายละเอียด ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ เพื่อให้ลูกค้าได้สิ่งที่ดีที่สุด และเป็นการผลิตในจำนวนที่พอดี เพราะสินค้าแต่ละอย่างต้องใช้เวลาและใช้ใจในการผลิต