เกี่ยวกับเรา

Story

กลุ่มดีไซน์เนอร์ชาวอีสาน ที่รวมกัน ด้วยอุดมการณ์ และความเชื่อเดียวกันว่า

“อีสานบ้านเรานั้นมีดี”

ถ่ายทอดแนวคิด ผ่านการออกแบบ พัฒนาสินค้า ร่วมกับชุมชนในท้องถิ่น โดยใช้แรงบันดาลใจในงานออกแบบ ที่มาจากวิถีชีวิตชุมชน
โดยมุ่งรักษาขนบธรรมเนียม และส่งต่อภูมิปัญญาที่มีมาให้คงอยู่สืบไป

About

Kanchana Shnatepaporn
The founder

“Bwild byHeart” คือการรวมตัวของดีไซเนอร์รุ่นใหม่ที่รักที่จะทำงานสร้างสรรค์ สนใจงานออกแบบ แฟชั่น ที่มีแรงบันดาลใจ มีมุมมองต่อ บ้านเกิดของตน และมีเรื่องราวที่อยากนำเสนอ ผ่านชิ้นงาน ผ่านลวดลายผ้าไหมหรืองานออกแบบ อื่นๆ เราทำงานร่วมกับชาวบ้านในชุมชน เพื่อสร้างแนวทางใหม่ ที่เป็นสไตล์ของเราขึ้นมาร่วมกัน เพื่อการอยู่ร่วมกันที่ยั่งยืน

เน้นผลิตสินค้าLifestyle งานหัตถกรรมที่ชุมชนเราทำได้ เริ่มต้นจากงานผ้า พัฒนาเป็นสินค้าต่างๆ คาดหวังลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ จะสามารถเลือกใช้ได้ เน้นให้ความสำคัญช่องทางการจำหน่ายออนไลน์ E-Commerce ทั้งในและต่างประเทศ

เรามีความหวังว่าทุกคนจะสามารถทำงานอยู่ถิ่นฐานบ้านเกิด และสามารถสร้างรายได้ เลี้ยงครอบครัวตนเองได้ดี ไม่ต้องทิ้งครอบครัวไปทำงานในเมืองหลวง
เราอยากเห็นความสุขในชุมชนที่เราอยู่ การรวมพลังของผู้คนจะสามารถสร้างงานที่เป็นที่ยอมรับได้
Language
English
Open drop down