เชื่อว่าความสุขในชีวิต เริ่มต้นที่ครอบครัว คนที่มีความสุขย่อมเกิดความคิดสร้างสรรค์และ มีพลังที่จะสร้างสรรค์ สิ่งต่างๆ ให้เกิดขึ้นได้อีกมากมาย

กาญจนา ชนาเทพาพร
Kanchana Shnatepaporn
The Founder

The Origin Of BWILD Expedition

ปี 2004-2006

เริ่มต้นจากการได้เข้ามาช่วยกิจการร้านขายผ้าของครอบครัว ในจังหวัดขอนแก่น จึงไปเรียนการตัดเย็บเสื้อผ้า ฝึกฝนจนเกิดความรู้ และเกิดความรักในสิ่งที่ทำ

ปี 2007

เริ่มต้นการทำงานจาก ห้องเสื้อเล็กๆ ในชื่อว่า บายฮาร์ท ( by Heart )โดยเริ่มทำงานที่ชั้นบนของตึกแถว ถนนหน้าเมือง ร้านขายผ้าของครอบครัว โดยมีทีมงานช่างเย็บผ้าในท้องถิ่น และช่างฝีมือจากกรุงเทพ ที่ต้องการกลับมาหางานที่ต่างจังหวัด เพื่ออยู่ใกล้ครอบครัว ห้องเสื้อ by Heart มีลูกค้าแวะเวียนมาใช้บริการตัดชุดไปงาน ชุดแต่งงานอย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบัน

ปี 2013

ได้ขยับขยาย ออกมา จากตึกแถวร้านขายผ้าเดิม ที่ถนนหน้าเมืองขอนแก่น มาสร้างตึกใหม่ที่ถนนเทพารักษ์ เพื่อสร้างพื้นที่การทำงานที่เหมาะสม ที่จะสร้างความสุข ทั้งสำหรับคนทำงาน และ ความสะดวกกับลูกค้าที่แวะเวียนมาอย่างต่อเนื่อง

ทำให้มีโอกาสได้พบเจอเด็กรุ่นใหม่ ช่างที่มีฝีมือ ที่ต้องดิ้นรนหางาน เพื่อเลี้ยงตัวเอง และครอบครัวให้ได้จากงานที่รัก ทุกคนต่างต่อสู้ในเส้นทางที่ตนเชื่อ แต่ไม่ใช่ทุกคนที่ทำสำเร็จ จึงมีหลายครอบครัว ที่จำเป็นต้องแยกจากกัน เพื่อความอยู่รอด

ปี 2019

ข้อสงสัยในใจ ว่าอีสานบ้านเรา นั้น จะมีงานดีๆ ที่ให้นักออกแบบรุ่นใหม่ หรือช่างฝีมือที่ต้องการทำงานที่รักโดยไม่ต้องจากครอบครัวไปไหน ได้หรือไม่ ? และ เราจะสามารถสร้างงาน สร้างคุณภาพชีวิตคนทำงาน ในแบบที่ควรจะเป็นที่นี่ ได้มั้ย ?

จึงรวบรวมนักออกแบบรุ่นใหม่ ที่มีความเชื่อ และเป้าหมายเดียวกัน รวมตัวกันเป็น BWILD byHeart เป็น Community เล็กๆ เพื่อสร้างงานดีๆ ที่เราอยากทํา มีชีวิตที่เราอยากจะเป็น ทำให้มันเกิดขึ้นให้ได้ ที่บ้านของเรา กับชุมชนของเรา

Exploring What’s In The “WILD”

“อีสานมีดีอีกหลายมิติ”

“อีสาน”หรือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เป็นภูมิภาคที่เป็นพื้นที่ราบสูง ภูมิอากาศใน แต่ละฤดูกาลมีความแตกต่างกันมาก และผู้คนก็มีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตให้สอดคล้องกับธรรมชาติ เกิดเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านต่างๆ ที่สั่งสมมาและถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น ถือเป็นผลพลอยได้ที่เกิดจาก สภาพแวดล้อม ซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของภาคอีสาน อีกทั้งผู้คนยังมีศักยภาพในการผลิตงานฝีมือ ที่หลากหลาย

จากความตั้งใจที่จะสร้างงานดีๆ ให้เกิดขึ้นให้ได้ จึงได้เริ่มต้นออกสํารวจ เพื่อมองหาศักยภาพ ทรัพยากรที่มี และความเป็นไปได้ ได้พบเจอกับผู้คนที่มีความหลากหลายที่น่าสนใจ ทุกคนทำงานที่แตกต่าง แต่ต้องต่อสู้เหมือนกัน เพื่อจะอยู่รอดให้ได้ที่บ้าน

การสำรวจที่เริ่มต้นทีละจุด กลายเป็นเป็นจุดต่อจุดที่เชื่อมต่อกันเป็นเส้นที่ต่อเนื่องได้ และสามารถส่งเสริม สร้างพลังให้กันได้อย่างน่าสนใจ

BWILD… Be One

“ความหลากหลายที่อยู่บนอุดมการณ์เดียวกัน”

ด้วยอุดมการณ์ที่จะสามารถทํางานอยู่ถิ่นฐานบ้านเกิด สามารถสร้างรายได้เลี้ยงดูครอบครัว ตนเองได้ไม่ต้องทิ้งถิ่นฐานของตนไปทํางานต่างบ้านต่างถิ่น มีความสุขที่ได้อยู่บ้านเกิด และได้ สร้างผลงานที่ภาคภูมิใจ

จึงเกิดเป็นความร่วมมือกันของคนที่มีศักยภาพที่หลากหลาย และทุกคนได้ทําในสิ่งที่ถนัดและทําใน สิ่งที่รัก และอยู่รอดให้ได้ในป่าของเรา… บ้านของเรา

“ทุกองค์ประกอบที่รวมกัน คือ สัญลักษณ์ของป่าที่อุดมสมบูรณ์”

BWILD จึงเปรียบเสมือนผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ประกอบด้วยสิ่งมีชีวิตต่างๆ อาศัยอยู่ มีบทบาทที่ แตกต่างกันออกไป ใช้ทรัพยากรในป่าร่วมกัน และเกื้อกูลกันและกัน

เมื่อโลกภายนอกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทุกชีวิตในป่าแห่งนี้จึงร่วมมือกันอย่างเต็มกําลังใน แบบของตน และสามารถสร้างทุกอย่างได้ด้วยศักยภาพที่เรามี

ผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์แห่งนี้ยังมีเรื่องราวดีๆ อีกมายมาย
ที่จะค่อยๆ เล่าให้คุณฟัง…